Typer av VPN för iptv

En FJÄRRÅTKOMST VPN ansluter säkert en enhet utanför företagskontoret. Dessa enheter kallas slutpunkter och kan vara bärbara datorer, surfplattor eller smartphones. Framsteg inom VPN-teknik har tillåtit säkerhetskontroller som ska utföras på slutpunkter för att se till att de uppfyller en viss hållning innan du ansluter. Tänk på fjärråtkomst som dator till nätverk.

En plats-till-plats-VPN ansluter företagskontoret till filialkontor över Internet. Plats-till-plats-VPNs används när avståndet gör det opraktiskt att ha direkta nätverksanslutningar mellan dessa kontor. Dedikerad utrustning används för att etablera och underhålla en anslutning. Tänk på plats-till-plats-åtkomst som nätverk till nätverk.

För att köpa en billig vpn för iptv kan du klicka på länken!