Studier om användningen av e-cigaretter som ett sätt att hjälpa till att sluta röka

I det här avsnittet kommer vi att analysera de studier som har utförts i syfte att mäta effektiviteten hos EG som en enhet för att hjälpa till att överge tobak.

I denna mening finns det flera typer av studier: de som mäter effektiviteten de måste kontrollera de olika symptomen på abstinenssyndrom, och de som har utformats för att utvärdera effektiviteten av denna produkt för att uppnå fullständigt tillbakadragande.

Vissa studier har funnit att ECs är effektiva för att kontrollera begär, liksom andra abstinenssymptom. Studien av Bullen et al.35 visade att användningen av ett EC med 16 mg nikotin i en timme av en grupp av 40 rökare gav en signifikant minskning av begäret jämfört med dem som använde placebo (p=0, 006). I en nyare studie av Vansickel där en liten grupp vanliga “vapers” analyserades, konstaterades det att efter inandning av EG med nikotin reducerades de olika symptomen på abstinenssyndrom signifikant.36.

En annan viktig aspekt som kräver analys är om ECS är effektiva för att frigöra tillräckliga mängder nikotin så att de kan användas som nikotinersättningsterapi. En nyligen genomförd studie har visat att för att erhålla adekvata nivåer av nikotin genom användning av ett EG är det nödvändigt att använda en korrekt teknik för “vaping” 37. De som “vape” ordentligt kan nå upp till 25ng / ml snabbt; medan de som inte vet hur man gör det bara når upp till 3ng/ml37. Sådant går att köpa på dk.vape.se eller på Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se och VapeSweden.se.

Hittills har endast 2 randomiserade, placebokontrollerade studier genomförts för att utvärdera effekten och säkerheten vid användning av EC som rökavvänjning: ECLAT38-studien och Bullen et al.39.

ECLAT-studien var en prospektiv, randomiserad 12-månaders uppföljningsstudie som utvärderade effekten av EG för att uppnå utsättning eller minskning av en grupp av 300 rökare som inte ville sluta.38 en grupp av försökspersoner fick i 12 veckor CE innehållande 7, 2 mg nikotin, en annan fick samma riktlinje följt av ytterligare 6 veckor med CE av 5, 4 mg nikotin och en annan grupp fick CE utan nikotin i 12 veckor. Resultaten visade att i alla grupper var det en minskning av antalet cigaretter som konsumeras per dag, vilket observerades hos 22,3 och 10,3% av ämnena efter 12 och 52 veckors uppföljning. Fullständig abstinens hittades hos 10, 7 respektive 8, 7% av patienterna vid uppföljningstiden på 12 respektive 52 veckor. Studiedeltagarnas godkännande av CE var tillfredsställande38.

Se också dessa butiker som säljer grym ejuice som Just Fresh, Just Juice, Kilo, Koyuki Vapor, Liquid Voyage, Liquid Wonders, Loaded E-Juice, Milk King E-juice, Moo Shake och Nasty Juice. Alla som köper denna ejuice älskar den, vilket är bra!

I studien av Bullen et al.39 författarna randomiserade en grupp av 657 rökare som ville sluta vara rökare till 3 behandlingsarmar: A)EG med 16mg nikotin; B) fläckar av 21mg nikotin och c) EG utan nikotin. Försökspersoner använde behandling från en vecka före D-dagen till 12veckor efter den dagen. Som ett resultat, efter 6 månaders uppföljning, var abstinenshastigheten för gruppen av EC med nikotin 7,3%, för patchar var det 5,8% och för EC utan nikotin, 4,1%. Författarna förklarar att studien inte har tillräckligt med statistisk kraft https://vape.se/ för att dra slutsatsen att nikotinplåster är effektivare än nikotinplåster. Men de säger att effektiviteten av nikotin ECS för att hjälpa till att sluta röka liknade patchar. Dessutom finner de inte att användningen av EC med nikotin åtföljs av mer frekventa eller allvarliga biverkningar än de som uppstår vid behandling av nikotinplåster39.

Dessa studier verkar visa lovande resultat. De lider emellertid av betydande metodologiska brister som gör deras slutsatser omöjliga att vara definitiva. I båda studierna finns ingen blind arm. Alla ämnen som använder CE visste att de använde en ny form av behandling och det kunde ge dem fler chanser att lyckas än de som randomiserades till gruppen nikotinplåster, varav några tidigare hade använt dem utan framgång. Å andra sidan var antalet avhopp och uppföljningsförluster högre i gruppen av ämnen som använde plåster än i gruppen som använde CE.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.